Det ses desværre alt for ofte, at man har købt, hvad man troede var drømmehesten, for så efterfølgende at opdage, at noget er helt galt.

Hvis forarbejdet, bl.a. købekontrakten, ikke er lavet ordentligt, er du langt værre stillet, end tilfældet ellers ville være.

Før du køber

Overvej grundigt hvilken hest du ønsker: Hvilket prisleje? Hvad skal hesten kunne? Spring og springkonkurrencer måske? Skal den bruges til avl? …

Jo tydeligere og jo mere detaljeret, du er i købekontrakten, jo bedre chancer har du for at fastholde sælger på dine krav under en eventuel retssag. Mundtlige drøftelser og halve aftaler er ikke meget værd.

Det er altid en god idé at alliere sig ikke alene med en hesteadvokat, der kan hjælpe med kontrakten, men også med en erfaren hestekyndig person, specielt hvis du ikke selv har den store hesteerfaring. Prøverid hesten flere gange og få et godt indblik i dens generelle adfærd, også når der ikke rides på den. Bider den? Vil den ikke til smed? Vil den ikke stå bundet, eller vil den ikke i trailer? Har du ikke selv erfaring, så lad prøveridningen foretage også af en erfaren rytter.

Er hesten sund og rask? Få den hest, du har udsøgt dig, undersøgt af en dyrlæge – din dyrlæge. Bed om en klinisk handelsundersøgelse og vælg eventuelt også at få taget røntgenbilleder. Hvis du på forhånd giver oplysning til dyrlægen om, at hesten fx skal bruges til konkurrence på højt plan, vil dyrlægen kunne vurdere om hesten er egnet til dette brug. Dyrlægen bør have sælgers tilladelse til at indhente hestens sundhedsjournal ved hestens sædvanlige dyrlæge. Både du og sælger bør være til stede ved undersøgelsen.

Aftal om muligt, som altid skriftligt, hvem, der skal betale handelsundersøgelsen. Hvis to privatpersoner handler, aftales det ofte, at køber betaler, hvis hesten godkendes, mens sælger betaler, hvis dyrlægen ikke kan godkende hesten. Køber man hest af en erhvervsdrivende, skal man være forberedt på, at undersøgelsen som regel sker for købers regning alene.

Når du køber

Køb af hest bør altid ske ved en skriftlig aftale.

I forlængelse af handelsundersøgelsen er det en god idé, at sælger i købekontrakten tager stilling til nogle spørgsmål om hestens tilstand: Har hesten sommereksem eller har haft det? Har den haft kolik og i bekræftende fald hvor mange gange og hvornår senest? Er den på noget tidspunkt blevet opereret og i givet fald for hvad?

På tilsvarende måde bør kontrakten konkret nævne hestens adfærd.

Det findes mange gode købekontraktsskabeloner på nettet, men husk at de er, hvad de er: skabeloner. De kan på ingen måde træde i stedet for professionel, individuel, konkret og uvildig rådgivning.

TIPS OG TRICKS - KØB OG SALG

Kommer det til en retssag om salg af en hest, vil det ofte få ganske stor betydning, om du har ageret som erhvervsdrivende inden for hestebranchen eller som privatperson.

Har du et CVR-nummer og lever af at handle med heste, vil du være erhvervsdrivende, men ikke alene formaliteterne og økonomien kan være afgørende. Retten vil typisk også lægge vægt på, om du har særlige hestekvalifikationer – fx om du er uddannet dressurdommer eller hestemanager. Er du en dygtig hobbyrytter, der sælger nogle heste om året, vil bordet også ofte fange, således at du bliver anset som erhvervsdrivende.

Sælger du som privatperson din hest gennem en kommisionsstald, vil du i en tvist blive bedømt, som var du erhvervsdrivende. Nogle tror, at man kan undgå dette ved at ejeren selv står på og underskriver kontrakten. Det er ikke tilfældet; retten lader sig næppe vildlede af sådanne krumspring.

Ifølge købeloven har man en 2-årig reklamationsfrist. Med virkning fra 1. januar 2022 er køb af levende heste ikke længere omfattet af købelovens regler om forbrugerkøb. Køb af levende heste er derfor fremover omfattet af købelovens regler om handels- og civilkøb. På grund af ændringen af reglerne om forbrugerkøb bortfalder blandt andet ”formodningsreglen”, som førhen har gjort, at sælger, hvis denne var at betragte som erhvervsdrivende, i de første seks måneder efter handlens indgåelse havde bevisbyrden vedrørende eventuelle fejl og mangler ved hesten, dvs. skulle afkræfte at der forelå fejl eller mangler.

Det er en ret almindelig – men forkert - opfattelse, at fejl og mangler er købers eget problem, hvis køber har fravalgt en handelsundersøgelse. Tværtimod er gennemførelsen af en handelsundersøgelse en sikring også af en erhvervsdrivende sælger, der derved lettere vil kunne bevise, at hesten var rask på overdragelsestidspunktet – eller at køber accepterede et givet forhold ved hesten. Ved heste af en vis værdi anbefaler vi altid at få foretaget en fuld handelsundersøgelse, både klinisk og røntgenologisk.

Som erhvervsdrivende sælger har man også et skærpet ansvar for hestens temperament og adfærd. Det betyder, at det er vigtigt, at alt om hestens adfærd og temperament oplyses. Herudover har den erhvervsdrivende sælger pligt til at vurdere matchet mellem hest og rytter. Ved et mismatch vil retten måske pålægge sælgeren at tage hesten tilbage.

En god købekontrakt oplyser derfor grundigt om hestens temperament, sind, adfærd, fysik og mulige skavanker. Jo mere, jo bedre.

Klausuler

Handler med heste medfører ikke sjældent problemer. Nogle gange som følge af, at man ikke har aftalt noget om et specielt forhold eller en speciel situation. Andre gange som følge af en måske uklar klausul, fx om forkøbsret.

Udgangspunktet ved udfærdigelsen af købekontrakter er, at der er aftalefrihed. Der vil derfor i stor grad kunne aftales klausuler i købekontrakterne. Nogle klausuler vil dog være så indgribende i købers råderet, at de vil kunne tilsidesættes af en domstol som urimelige, fx i medfør af aftalelovens § 36.

Det vil ofte være fornuftigt at udforme en købekontrakt således, at overtrædelse af en klausul udløser en konventionalbod. En konventionalbod er en på forhånd aftalt kompensation, fx på kr. 50.000, der skal betales, hvis aftalen misligholdes.

I købekontrakter ses tit en klausul om forkøbsret. En sådan bestemmelse anses ikke nødvendigvis som urimelig eller indgribende over for køber. Dette skyldes, at klausulen ikke påvirker købers daglige råderet, men først får betydning i det øjeblik køber vil sælge hesten. En klausul om forkøbsret uden mulighed for køber for at nyde godt af en eventuel værdistigning, der for eksempel kan være opnået ved træning, vil således eventuelt kunne tilsidesættes som urimelig.

En klausul om forkøbsret baseret på markedsværdien vil typisk blive accepteret af domstolene. Sælges en hest i strid med en forkøbsret, vil hesten ikke kunne kræves tilbageleveret fra en køber, der ikke kendte til forkøbsretten. Bl.a. fordi det kan være svært eller umuligt at dokumentere tabet ved tilsidesættelse af forkøbsretten, kan det være en god idé at aftale en konventionalbod, således at der som minimum skal betales en konventionalbod af en given størrelse, men et større beløb, hvis et større tab kan sandsynliggøres.

Selv om en forkøbsretsklausul på mange måder kan virke rimelig, skal man som køber tænke sig godt om, inden man accepterer den. Hvad nu, hvis du ender med at mene, at en anden vil behandle hesten bedre end din sælger, eller hvis du gerne vil sælge hesten til din søn eller datter eller en god ven?

Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner
Kassandra Mønster Jensen
Trainee (stud.jur.)
Sarah Lykkegaard Døssing
Trainee (stud.jur.)
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Marc Top Christensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign