Hvad siger hesteloven?

Hesteloven opstiller bl.a. følgende regler:

 • Heste må ikke opstaldes i spiltov (dvs stå bundet i bås)
  • … medmindre den trænet i dette eller under opsyn, men under alle omstændigheder maksimalt 2 timer
  • Hesten må dog stå bundet op til 5 timer, hvis dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige hensyn, og den har lært at stå opbundet.
 • Loftshøjden i stalden skal mindst være hestens stangmål plus 75 cm.
  • Stangmål er afstanden fra jorden til det højeste punkt på hestens manke
 • Gulvarealet i boksen skal mindst være 1,7 meter x hestens stangmål
  • Ved gruppeopstaldning:
   • For de første fire heste: grundarealet skal være mindst 2,0 meter x hestens stangmål pr. hest
   • For hver yderligere hest: grundarealet skal mindst være 1,7 meter x hestens stangmål pr. hest
  • Gulvet skal være jævnt, og det må ikke være glat.
 • Syge og skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste
 • Stalden skal have rigeligt naturligt lys, og der skal være et tilstrækkeligt luftskifte
 • Ethvert hestehold skal have adgang til en fold, som er minimum 800 m2, hvis der er tale om 4 heste samtidig. Herefter forøges kravene til arealet med 200 m2 pr. hest
  • Folden må maksimalt benyttes af 20 heste pr. døgn
 • Heste skal motioneres mindst 2 timer 5 dage om ugen eller gives fri bevægelse i fold.
  • Ungheste mellem 1 og 2 år skal gå sammen med artsfæller i folden
  • I vinterperioden må heste maksimalt være ude i 12 timer, medmindre de har udviklet kraftigt og tæt hårlag samt har adgang til et læskur
  • Foderrationen skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder, og hestene skal have adgang til friskt drikkevand (med kortvarigt ophold i fold som undtagelse)
 • Hestene skal tilses mindst én gang om dagen
 • Enhver, der holder hest, har ansvaret for, at den oplæres til at blive håndteret
 • Man har pligt til at holde sin hest ansvarsforsikret, da man er objektivt ansvarlig for de skader, som den måtte påføre

HAR DU STYR PÅ REGLERNE OM SPRINGUDSTYR?

De mange udstyrsregler kan til tider være svære at finde rundt i, men det er ærgerligt, hvis manglende viden gør, at man må forlade en konkurrence.

Inden for springsporten har det både i Danmark og internationalt i en længere periode været diskuteret, hvorvidt bagbensbeskyttere skal være tilladt, idet nogle af disse kan ændre eller forbedre hestens teknik, og det kan være konkurrenceforvridende, men det er dog i alles interesse at beskytte bagbenene bedst muligt.

Dansk Varmblod og Dansk Ride Forbund er derfor blevet enige om følgende regler:

 • Bagbensbeskyttere må max. have en totalhøjde på 15 cm.
 • Lukningen må ikke være elastisk, og bredden af lukningen skal min. være 5 cm.
 • Indersiden skal være glat i blødt og eftergivende materiale.
 • Der må ikke være tilbagespænd eller anden form for lukkesnører.
 • Den faste afrundede del skal placeres på indersiden er koden.
 • Der må ikke anvendes andre former for anordninger i forbindelse med brug af bagbensbeskyttelse.
Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner
Kassandra Mønster Jensen
Trainee (stud.jur.)
Sarah Lykkegaard Døssing
Trainee (stud.jur.)
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Marc Top Christensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign