heste.tips

UNIVERSADVOKATERheste.tips er UNIVERSADVOKATERs site med juridiske og andre tips til jer, der har med heste at gøre, hvad enten det er professionelt og i stor stil eller en enkelt hobbyhest. Porten til effektiv advokatbistand.

Ring eller mail til Sofie

Det koster ikke noget ...
Sofie Thøgersen
89 34 35 06
st@universadvokater.dk

Hvorfor advokat?
Kyndig juridisk bistand fra starten giver tryghed og sparer penge, tid og bekymringer.

Det dyreste råd er ofte det, du aldrig fik.

UNIVERSADVOKATERs hesteadvokater er selv hestefolk gennem mange år med kærlighed til dyrene og ægte interesse for den jura og de forretningsmæssige forhold, der relaterer sig til heste. Ikke alene gør det kommunikationen meget lettere. Det giver også større indsigt og bedre rådgivning. Vi kan både heste og jura. Og vi forstår både følelserne og forretningen.

Vi er klar.
TIPS
Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil købe en hesteejendom?

Spørgsmålet er omfattende og komplekst, bl.a. fordi hesteejendomme falder i mange kategorier, og fordi der er individuelle forhold ved hver eneste ejendom.

Skal du have ét overordnet svar, må det være: tag en erfaren ejendoms- og hesteadvokat med på råd helt fra begyndelsen.

Her runder vi kort nogle få emner.

Landbrugspligt

Ved køb af ejendomme på landet er der en del forhold, som du skal være opmærksom på. Et af de mest afgørende forhold i forbindelse med boligkøb i en landzone er, hvorvidt der er landbrugspligt på ejendommen.

Der er som udgangspunkt landbrugspligt, hvis der er mere end 2 hektar jord til ejendommen. Der er både fordele og ulemper ved køb af en landbrugsejendom med landbrugspligt.

Hvis din ejendom har status som landbrugsejendom, har det indvirkning på en række økonomiske forhold. Du har bl.a. mulighed for at søge tilskud til vedligehold af jord, og du betaler en lavere ejendomsskat, da ejendommen betragtes som erhverv. Bagsiden er fx, at du ved salg af en landbrugsejendom vil blive avancebeskattet.

Har ejendommen landbrugspligt, kan det også få betydning for belåningen af ejendommen. Det er derfor vigtigt, at du eller din advokat forhører dig ved dit pengeinstitut, inden du giver et bud på ejendommen.

Forsikringsforhold

Du skal være opmærksom på forsikringsforhold ved køb af en landbrugsejendom. Er ejendommen underlagt landbrugsloven, stilles der øgede krav til tillægsforsikringer. Ved ejerskifte er ejendommen ikke omfattet af huseftersynsordningen. Det betyder, at der ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring. Vi anbefaler derfor, at du tidligt i processen tager fat i dit forsikringsselskab, og at du som køber får en byggesagkyndig til at foretage en byggeteknisk gennemgang af boligen og andre bygninger.

Bopælspligt

Er der landbrugspligt på ejendommen, er der samtidig bopælspligt. Bopælspligten skal være opfyldt inden 6 måneder efter, at du har overtaget ejendommen. Hvis der er bopælspligt på ejendommen, skal Landbrugsstyrelsen have meddelelse om, at bopælspligten er opfyldt, førend du kan opnå adkomst til ejendommen. Udover ved selv at bebo ejendommen har du mulighed for at opfylde bopælspligten ved at leje stuehuset ud til beboelse. Det kan i nogen tilfælde også være muligt at opfylde bopælspligten ved at have bopæl på en anden landbrugsejendom.

Skatteregler

Hvis man sælger den ejendom, man selv har boet i, er man som udgangspunkt omfattet af den regel, som mange kender som parcelhusreglen, hvilket vil sige, at salget kan ske skattefrit.

Når man skal sælge en landbrugsejendom, er der dog ofte andre skatteregler, man skal være opmærksom på, idet landbrugsejendomme ofte kategoriseres som erhvervsejendomme, selv om der ikke som sådan drives erhverv fra ejendommen. For landbrugsejendomme vil man således ofte blive omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, idet driftsbygninger, jord mm. tit er underlagt beskatning, mens man i mange tilfælde kan undtages fra beskatning for så vidt angår selve stuehuset.

Skattestyrelsens praksis vedrørende landbrugsejendomme har i mange år været således, at blot ejendommen var under 5.5 hektar, formodedes ejendommen ikke have været brugt til erhverv. Med nye regler, der trådte i kraft januar 2018, er grænsen på de 5,5 hektar ophævet. SKAT vil nu skønne, om det er beboelseselementet eller landbrugselementet, der vejer tungest ved vurderingen af ejendommen. Overstiger erhvervsarealerne i bygningerne tilsammen 50 procent, betragtes ejendommen typisk som en erhvervsejendom.

Krav og miljøregler til hestehold

Det er antallet af heste, der bestemmer, om hesteholdet er erhvervsmæssigt eller ej. Det er først erhvervsmæssigt dyrehold, når det overstiger 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)

Kravene til miljø og møddinger bliver markant skærpede, når du driver erhvervsmæssigt dyrehold. Som udgangspunkt skal møddinger og opsamlingsbeholdere indrettes således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne. Skal der etableres en ny mødding til hestehold, skal der søges byggetilladelse hos kommunen.

Hestegødning betegnes som fast gødning og skal opbevares i møddinger, der er indrettet med tæt bund og sider og med afløb til opsamlingsbeholder. Derudover kan der, efter vurdering fra kommunen, stilles krav til overdækning.

Vigtigst af alt

Husk at ovenstående kun er en fuldstændig overfladisk gennemgang af nogle få regler. Lad en advokat holde dig i hånden.

Sofie Thøgersen er det oplagte valg. Sofie beskæftiger sig både med juraen omkring heste og med fast ejendom.

CHR-registrering

Hvis du er ansvarlig for et eller flere hestehold - har du så styr på CHR-registreringen?

I medfør af dyresundhedsloven, der gælder i alle EU-lande, skal alle hestehold nu registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Formålet med registreringen er at gøre det lettere at opspore og inddæmme smitsomme sygdomme hos heste.

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal foretage registreringen. Det betyder, at hvis der eksempelvis på en gård er opstaldede heste med forskellige ejere, så er det gårdejeren, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet.

Ud over registreringen i registret, medfører de nye regler, at alle hesteholdere skal føre en liste over den eller de heste, der opholder sig permanent på stedet. Listen skal opdateres, når der flyttes heste til eller fra stedet. Listen skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol foretaget af Fødevarestyrelsen eller ved et eventuelt smitteudbrud. Med permanent menes der ophold, som varer mere end 30 dage. Når dit hestehold er registreret, skal du minimum én gang årligt bekræfte eller ajourføre de registrerede oplysninger.

Følgende oplysninger skal noteres:

 • Hestens chipnummer og UELN.
 • Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra (hvis dette kendes)
 • Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til (hvis dette kendes).

Registreringskravet gælder også på stævnepladser, hvor heste opholder sig midlertidigt. Det er dog tilstrækkeligt, at stævnearrangøren er registreret i CHR og kan fremvise startlister over deltagende heste som dokumentation for, hvornår hvilke heste har opholdt sig på stævnepladsen.

Registreringen skal foretages på landbrugsindberetning.dk eller via appen CHR. Læs mere om registreringen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

TIPS
Forbedr virksomhedens økonomi. - Fakturering, rykkerskrivelser og inkasso.

Når din kunde ikke vil betale

Er I en rideskole eller -klub, et stutteri eller en salgsstald hjælper vi gerne med at inddrive jeres tilgodehavende, hvis kunden ikke vil betale - uanset om kunden bestrider jeres krav eller bare ikke vil eller kan betale.

Vi hjælper jer også meget gerne med at tilrettelægge jeres fakturerings- og rykkerrutiner og kreditpolitik, så I får flest muligt penge hjem hurtigst muligt.

Send blot en mail til Cecilie via  cbm@universadvokater.dk eller ring til Cecilie på 89 34 35 63.

Opstalding

Der er mange ting, du som stald- eller hesteejer, som udlejer eller lejer, skal tage stilling til, når du indgår en opstaldningsaftale og det gør du typisk bedst sammen med en erfaren hesteadvokat.

 • Hvordan er retsstillingen, hvis hesteejeren ophører med at betale staldleje?
 • Hvordan skal hesten passes?
 • Hvad sker der, hvis hesten kommer til skade, bliver stjålet eller dør?
 • Hvad hvis hesteejeren ikke henter hesten rettidigt?
 • Hvordan skal man opføre sig på opstaldningsstedet?
 • Og hvad hvis hesten forvolder skade på ting eller personer?

Måske tænker du uforsigtigt som så mange andre før dig: "Jamen, det sker jo ikke." - "Vi har jo snakket om ..." - "Jeg er da sikker på, at vi finder ud af det, hvis ...".

Det er dig og kun dig, der afgør, om opstaldningen skal finde sted papirløst, eller om du selv eller med juridisk bistand vil lave en skriftlig opstaldningskontrakt og sove trygt.

TIPS
Kontrakter

Under KØB OG SALG kan du læse en smule om forskellige hesterelaterede specialkontrakter - men de er ikke de eneste kontrakter i hesteverdenen, der kræver specialviden. Som et enkelt lille og tilfældigt eksempel er der en række særlige forhold, man skal være opmærksom på ved ansættelse af en staldmedhjælper.

Hovedreglen er, at det går godt, selv om man ikke opretter en kontrakt, eller hvis man selv flikker "noget" sammen. Det er ikke spor sjovt at være en af undtagelserne til denne regel - og undtagelser er der mange af, ikke mindst i hesteverdenen.

TIPS
Sponsorater

Sponsoraftaler forekommer som bekendt hyppigt i hestesportsverdenen. Laves de korrekt, kan begge parter have stor glæde af dem.

Blandt de mange ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en sponsoraftale, er

 • om den anden part har aftalekompetence
 • hvordan sponsoren vil aktivere sponsoratet
 • om kontrakten skal være eksklusiv
 • om samtykke fra andre er nødvendigt
 • hvordan man fordeler og anvender nye rettigheder og muligheder
 • hvilke medier, der skal anvendes
 • om forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende børn og unge overholdes
 • hvornår og hvordan sponsoratet kan bringes til ophør.

Heste.chips

Rolig nu! Lige som hundekiks ikke indeholder hunde, og lige som rejer i rejeost er en sjældenhed, indeholder hestechips ikke dit yndlingsdyr.

De er lette at lave og gode sammen med et glas øl efter en vinterdag på hesteryg i skoven.

 1. Riv en ordentlig portion parmesanost (eller en anden fast ost) i en skål.
 2. Læg den revne ost i spiseskefulde på bagepapir på en bageplade med god plads imellem. (Bruger du en anretterring, bliver chipsene mere ensartede).
 3. Bag dem i ca. 15 minutter ved 150 grader til de er lettere brune. De må ikke få for meget.
 4. Tag pladen ud og lad chipsene køle lidt. Tag dem af pladen med en paletkniv og læg dem på fedtsugende papir. Efter lidt tid er de stivnet.

Server dem med en kraftig dip eller guacamole.

De er bedst, lige når de er tage ud og stivnet, men kan godt holde en dag eller to i en lufttæt dåse med køkkenrulle i bunden.

(Opskriften er tyvstjålet fra inspireret af madsvin.com).

Skal du sælge din hest til eller købe hest fra udlandet?

Så pas på faldgruberne!

Når du skal sælge eller købe heste på tværs af landegrænser, træder der helt andre regler i spil, og der er endnu flere risikofaktorer, man skal være opmærksom på. Nogle af dem kan du læse om her, men det vil altid afhænge af den konkrete situation, hvor farerne gemmer sig, og vi anbefaler derfor altid, at du har din advokat med.

Salg af heste fra Danmark

 • Alle heste, der sælges til udlandet, skal være mærket med en chip og have et gyldigt hestepas.
 • Med virkning fra den 17.oktober 2021 er der vedtaget nye regler for flytning af heste over landegrænser. Skal din hest flyttes til øvrige EU-lande eller samhandelslande, f.eks. i forbindelse med en hestehandel, skal den i henhold til disse nye regler nu ledsages af et TRACES sundhedscertifikat.
 • Før hesten må sendes afsted fra Danmark, skal en embedsdyrlæge derudover syne hesten og udstede en sundhedsattest inden for 48 timer før afgang. I forbindelse hermed skal du som hestens ejer udfylde en ejererklæring med oplysninger om hesten, som skal afleveres til embedsdyrlægen i forbindelse med synet af hesten.
 • Eksport af hesten skal på forhånd anmeldes på Eksportportalen, som du kan finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside.


Køb af heste fra EU-lande

 • Du skal som køber sikre dig, at hesten har et gyldigt hestepas.
 • Hesten skal derudover have et TRACES sundhedscertifikat, hvis den skal flyttes til en anden EU-medlemsstat eller samhandelsland.
 • Ved køb af heste fra tredjelande skal landet, hvorfra hesten oprinder, være opført på EUs liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til eksport af heste til EU, og der skal igen følge et TRACES sundhedscertifikat med hesten.


Købsaftalen

Uanset om du køber eller sælger hest på tværs af landegrænserne, skal du være særligt opmærksom på, at købereglerne i den anden parts land kan ligge langt fra de regler, vi kender i Danmark, og du bør derfor sikre dig, at det fremgår af købsaftalen, hvilket lands regler, der skal gælde for aftalen.

Derudover kan der være flere risici forbundet med at fragte en hest længere end inden for Danmarks grænser, og det bør derfor være nøje specificeret, hvorledes transporten skal forløbe, samt hvem der bærer risikoen for hvilke dele af denne. Det kan i den sammenhæng være nødvendigt at indgå særskilt aftale med fragtfirmaet, hvilket vi naturligvis også gerne bistår med.

Der kan være mange flere væsentlige forhold end de her nævnte, så vores bedste råd til dig er: køb eller sælg aldrig hest over landegrænser uden at have en kompetent advokat med på sidelinjen.

Kontakt advokatfuldmægtig Sofie Thøgersen på 89 34 35 06 eller st@universadvokater.dk. Den indledende kontakt er altid gratis.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Lærke Maria Mark Jensen
Studentermedarbejder (advokatstuderende)
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign